||42||

High Professionality Training

for managers
 testimonial
INTERNERGY
High Professionality Training

De kern van rationeel-effectief denken is passie
De kern van rationeel-effectief denken is passie
Door Laurentius Paulus
22 - 06 - 15 | 0 reacties

Hoezo zou rationeel-effectief denken gepassioneerd kunnen zijn? Het is toch juist heel analytisch? Het is allebei waar. De kern van rationeel-effectief denken is analyse (van de eigen gedachten). Deze analyse vindt plaats aan de hand van vragen naar feiten, logica en doelstellingen. Van deze trits is de laatste eigenlijk de belangrijkste. Want uw doelstellingen zijn een destillaat van uw wil. Daarom is het afmeten van uw gedachten aan uw doelen ongelooflijk belangrijk. Rationeel-effectief denken stimuleert introspectie. Het vraagt via uw doelstellingen naar wat u echt bezig houdt. Daarom: onderzoek uw wil. Vraag uzelf af wat u wilt en wat uw drijfveren zijn. En durf zo nodig voor uzelf te erkennen dat sommige dingen die u wilt niet fraai zijn. De vraag is vooral wat u doet met uw wil. Daarbij kan een rationeel-effectieve denkstijl enerzijds voorkomen dat u al te zeer uit de band springt en anderzijds voorkomen dat u afdrijft van wat u werkelijk wilt. Rationeel-effectief denken vraagt expliciet naar wat u wilt en nodigt u uit dat te onderzoeken, plannen te maken en u vervolgens te focussen op wat belangrijk voor u is. Niet ingehaald worden door de tijd en over tien jaar denken 'had ik maar'. Rationeel-effectief denken is ook bedoeld om doelgericht te werk te gaan. In die zin is het gewoon persoonlijke effectiviteitstraining. Niet alleen om de targets te halen die de klant oplegt en waarvan u denkt dat dat uw doel is omdat het nu eenmaal uw werk is maar ook de dingen die echt belangrijk voor u zijn; 'the true matters of the heart'. Want dat zijn de meest authentieke bronnen voor uw persoonlijke doelstellingen. Doorlezen
Een knappe redenatie is niet per se de waarheid
Een knappe redenatie is niet per se de waarheid
Door Laurentius Paulus
23 - 06 - 15 | 0 reacties

Het gebeurt natuurlijk nogal eens dat we iets willen wat maar niet komt. Dat voelt naar. Het gevolg daarvan kan zijn dat u zich bedient van een knappe en sluitende redenering welke als uitkomst heeft dat het niet zo erg is dat het niet gaat zoals u wilt. Voorbeeld: uw collega krijgt de functie die u eigenlijk liever zelf had gekregen. Vervolgens gaat u aan uzelf vertellen dat het maar beter is dat u die functie niet heeft gekregen want deze zou zeer waarschijnlijk toch teveel stress voor u met zich meebrengen. 

In zijn boek Hagakure stelt Yamamoto Tsunetomo: 'a clever reasoning is not the truth'. Een treffende uitspraak die ik graag citeer om te attenderen op het enorme verschil tussen rationeel-effectief denken en rationalisaties. Rationeel-effectief denken vraagt ons om onze doelen te formuleren en deze zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wat we echt willen; het motiveert ons. Rationalisaties daarentegen versluieren wat we echt willen. We nemen ze aan als de waarheid omdat het prettiger voelt. Echter, uiteindelijk nemen ze een deel van onze persoonlijke kracht weg doordat we vergeten wat we echt wilden. 

Beter is het om op een rauwe en eerlijke manier te voelen wat u echt wilt. En daar vervolgens s.m.a.r.t. uw doelen mee te formuleren. Die doelen gebruikt u vervolgens als de essentie van uw rationeel-effectieve denkstijl; uw toetst uw gedachten eraan, u stuurt uw handelingen ermee aan.

Laat uw hart aan uw hoofd vertellen wat het moet denken. Laat uw hoofd niet aan uw hart vertellen wat het moet voelen. 

.

Doorlezen